03 mrt 2011 15:43

Elektronische communicatiediensten

Jaarlijkse retributie voor de kleine operatoren van elektronische communicatie

Jaarlijkse retributie voor de kleine operatoren van elektronische communicatie

Kleine operatoren van elektronische communicatie komen in aanmerking voor een verminderd jaarlijks recht. De ministerraad heeft hierover een koninklijk besluit goedgekeurd. Het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  Vincent Van Quickenborne verlengt de maatregel uit het koninklijk besluit van 10 december 2009 (*). Dankzij dat besluit konden operatoren die een omzet hebben die lager is dan een miljoen euro in 2010 een gunstig stelsel genieten waardoor ze slechts 500 euro per jaar dienden te betalen. De maatregel gold echter voor 2010. De ministerraad verlengt nu de maatregel voor 2011.

Verscheidene opeatoren hadden het Belgisch Instituut voor Postdiensten en telecommunicatie (BIPT) laten weten dat ze hun activiteiten dienden stop te zetten indien ze het jaarlijkse gewone recht dienden te betalen.

(*) tot wijziging van het kb van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische communicatiediensten en -netwerken.