13 jan 2017 14:49

Elektronische identificatie van burgers en ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Digitale Agenda Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de elektronische identificatie van burgers en ondernemingen.

Om deel te nemen aan e-government moeten burgers en ondernemingen zich online kunnen identificeren, authentiseren en aanmelden voor overheidstoepassingen. Daarom hebben ze nood aan mogelijkheden om hun identiteit makkelijk online te kunnen bewijzen.

Enerzijds zet het voorontwerp van wet de Europese verordening* betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt om in Belgisch recht. Het voorontwerp voorziet in een principe van wederzijdse erkenning voor door andere Europese lidstaten aangemelde elektronische identificatiemiddelen, de bepaling van betrouwbaarheidsniveaus, een toezichts- en controlemechanisme en bepalingen omtrent samenwerking en interoperabiliteit. 

Anderzijds creëert het voorontwerp een juridisch kader voor elektronische identificatie voor digitale overheidstoepassingen. Het strekt ertoe de Belgische federale authentificatiedienst wettelijk te verankeren en mogelijkheden te voorzien om diensten voor elektronische identificatie geleverd door privéorganisaties te erkennen om toegang te verkrijgen tot Belgische overheidstoepassingen om zo innovatie te stimuleren. Door zeer strenge eisen op te leggen voor de erkenning van deze diensten en controle te voorzien, zullen alleen kwalitatief hoogstaande en zeer veilige diensten erkend worden voor de toegang tot Belgische overheidstoepassingen.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

* verordening EU nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014