23 jun 2006 17:00

Elektronische identiteitskaart

Omschakeling van de SIS-kaart naar de elektronische identiteitskaart

Omschakeling van de SIS-kaart naar de elektronische identiteitskaart

De ministerraad heeft beslist om op initiatief van Minister van Werk en Informatisering Peter Vanvelthoven en Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte de SIS-kaart op termijn te vervangen door de elektronische identiteitskaart. Op dit ogenblik kunnen zorgverleners aan de hand van de SIS-kaart hun patiënt identificeren en hun administratieve toestand inzake ziekteverzekering achterhalen. De elektronische chip van de SIS-kaart omvat nu twee elektronische bestanden: een bestand met de identificatiegegevens van de sociaal verzekerde (naam, voornaam, geslacht, identificatienummer van de sociale zekerheid,..) en een bestand met gegevens over het verzekeringsstatuut van de sociaal verzekerde. Met de elektronische identiteitskaart zullen de verzekerbaarheidsgegevens onmiddellijk bij de verzekeringsinstellingen gecontroleerd worden. Dit betekent dat deze gegevens niet op de eID geplaatst worden. Op deze manier bereiken we een nog hogere bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Deze andere werkwijze behelst een reeks technische en wettelijke maatregelen die opgelijst en uitgevoerd moeten worden. De inproductiestelling zal gebeuren eind 2008. Het systeem van de SIS-kaart zal echter blijven bestaan, naast het systeem van de elektronische identiteitskaart, aangezien de eID geleidelijk wordt uitgereikt en niet alle sociaal verzekerden over een eID zullen beschikken (bv. grensarbeiders).