30 mrt 2007 17:00

Elektronische identiteitskaart

Personeel voor de invoering van de elektronische identiteitskaart

Personeel voor de invoering van de elektronische identiteitskaart

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van verschillende ministers om de tewerkstelling van bijkomend personeel in de gemeenten te verlengen voor de invoering van de elektronische identiteitskaart. Nog 3.319.400 personen moeten een elektronische identiteitskaart ontvangen. Er komen ook steeds meer elektronische loketten in de gemeentehuizen. Daar is personeel voor nodig. Daarom beslist de ministerraad nu de tewerkstelling van het personeel dat ter beschikking van de gemeenten is gesteld te verlengen op voorwaarde dat de gemeenten de personeelsleden na de verlenging in dienst houden. Het zou gaan om een detachering van de federale overheid naar de gemeenten. Het gaat om 640 personeelsleden.