24 dec 2010 11:14

Elektronische identiteitskaart

Geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart verlengd van 5 tot 10 jaar

Geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart verlengd van 5 tot 10 jaar

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken  Annemie Turtelboom om  de geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart van 5 naar 10 jaar te brengen (*). De firma Steria zal de aanpassingen aan de centrale en gedecentraliseerde Belpic-infrastructuur, die gebruikt wordt voor de afgifte van elektronische identiteitskaarten, uitvoeren. De aanpassing gebeurt gelijktijdig met de ontwikkelingen die de kaartproducent (Zetes) zal doorvoeren.

De Belpic-infrastructuur is opgesplitst in twee delen: de centrale infrastructuur bij het Rijksregister en de gedecentraliseerde infrastructuur bij de gemeenten. De aanpassingen moeten de beveiliging van de elektronische identiteitskaart garanderen, nu ze 10 jaar geldig is. 

(*) zie beslissing van de ministerraad van 17 juli 2009.