23 dec 2008 11:00

Elektronische identiteitskaart voor kinderen

Invoering van de elektronische identiteitskaart voor kinderen

Invoering van de elektronische identiteitskaart voor kinderen

De ministerraad heeft het project van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister voor Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne voor de voorbereiding van de algemene invoering van de elektronische identiteitskaart voor kinderen onder de twaalf jaar, Kids ID, goedgekeurd. 

De Kids ID biedt een reële meerwaarde voor de veiligheid van het document en laat authentificatie en leeftijdscontrole toe bij internet- en andere toepassingen die voor kinderen zijn voorbehouden. De Kids ID kan na een voorbereidingsperiode in alle gemeenten worden aangevraagd door de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent. De datum waarop de Kids ID beschikbaar zal zijn wordt met een ministerieel besluit in het Staatsblad bekendgemaakt.  

De ministerraad stemde ook in met het budget en met de voorbereiding van het project. Hij gaat ook principieel akkoord met de beperking van de kostprijs van de Kids ID tot 3 euro en met het voorstel om de Kids ID te koppelen aan de dienst 'hallo ouders' in samenwerking met Child Focus. Dankzij die dienst kunnen ouders een lijst van telefoonnummers aanleggen waarmee hun kind in geval van nood via een uniek telefoonnummer wordt doorverbonden. 

Ten slotte wordt voor het project een uitgebreide communicatiecampagne gepland met specifieke informatie voor de ouders, de politiediensten en alle andere diensten die bij de eID voor kinderen betrokken zijn.