25 jan 2008 12:44

Elektronische identiteitskaarten

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten. Het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht vervangt de identiteitskaart die de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland aan Belgen overhandigen door de elektronische Belgische identiteitskaart. 

De voordelen van de nieuwe kaart zijn:

  • wanneer een Belg naar het buitenland verhuist, moet hij of zij de identiteitskaart niet meer vervangen
  • hij of zij kan de identiteitskaart ook gebruiken voor de elektronische handtekening en authentificatie  
  • de correspondentie met de Belgische overheid wordt makkelijker en eenvoudiger (bv vereenvoudiging van verkiezingsprocedure)
  • de Belgische identiteitskaarten worden eenvormig en dus ook geloofwaardiger als reisdocument in het buitenland.