20 apr 2007 17:00

Elektronische indiening van bedrijfsvoorheffing

Elektronische indiening van fiches en aangiften in de bedrijfsvoorheffing

Elektronische indiening van fiches en aangiften in de bedrijfsvoorheffing

Minister van Financiën Didier Reynders stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de elektronische indiening van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing verplicht maakt. De twee informaticatoepassingen hiervoor bestaan al, Belcotax-on-web dient voor de fiches en Finprof voor de aangiften in bedrijfsvoorheffing. Schuldenaars en personen die niet over de nodige middelen beschikken, kunnen de aangiften nog op papier indienen en de fiches op papier en elektronische drager.