20 mei 2022 14:45

Elektronische verzending van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed over de elektronische verzending van het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid voor de zelfstandigen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft betrekking op het Mult-eMediatt-project dat deel uitmaakt van het eHealth-platform, een samenwerkingsplatform voor het elektronisch uitwisselen van beveiligde gegevens.

Het project is specifiek gericht op de informatisering van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Het heeft tot doel om, met het akkoord van de patiënt, de elektronische verzending van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid naar de geïdentificeerde bestemmelingen toe te laten.

Deze elektronische verzending zal in eerste instantie beperkt zijn tot:

  • de aangiftes van de arbeidsongeschiktheden waarvan de duur veertien dagen overschrijdt
  • de aangiftes van verlenging van de arbeidsongeschiktheid 
  • de aangiftes van herval in arbeidsongeschiktheid

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten