30 okt 2009 14:49

EMAS

Rapportering over de opvolging van de registratie van het milieubeheer (EMAS) binnen de federale overheidsdiensten

Rapportering over de opvolging van de registratie van het milieubeheer (EMAS) binnen de federale overheidsdiensten

De ministerraad heeft kennis genomen van het rapport over de opvolging van de registratie van het milieubeheer (EMAS) en over de inventaris van het energieverbruik binnen de federale overheidsdiensten, dat werd voorgelegd door de minister van Klimaat en Energie Paul Magnette.

Tot op heden behaalden acht instellingen reeds de EMAS-registratie:

  • de POD Duurzame ontwikkeling
  • de POD Wetenschapsbeleid
  • de Belgische Technische Coöperatie
  • het Federaal Planbureau
  • de Kanselarij van de Eerste Minister
  • de FOD Mobiliteit en Vervoer
  • de Rijksdienst voor Pensioenen
  • de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behaalde het ISO 14001-label.

De ministerraad vraagt aan de voorzitters van de Directiecomités van de FOD's en POD's die de EMAS-registratie van hun centrale zetel nog niet hebben behaald om alles in het werk te stellen opdat dit tegen eind 2010 in orde zou zijn. Hij verzoekt de Regie der Gebouwen en Fedesco deel te nemen aan het EMAS-netwerk om te identificeren hoe er samenwerkingsverbanden kunnen worden ontwikkeld met het oog op de verbetering van het meten en van de milieuprestaties van de FOD's en POD's.

De ministerraad vraagt anderzijds aan de voorzitters van de Directiecomités ervoor te zorgen dat de gegevens rond het energieverbruik van hun centrale zetels tegen het einde van het jaar worden aangevuld. 

Het EMAS-reglement (Eco Management and Audit Scheme) is een Europees reglement dat in 1995 door de Europese Commissie in het leven werd geroepen om organisaties bij te staan die op vrijwillige basis aan ecomanagement willen doen aan de hand van een milieubeheersysteem (MBS).