13 jan 2023 19:34

EMASOH-missie: Belgisch commando van de operatie-AGENOR

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het Belgisch commando van de operatie-AGENOR, de maritieme pijler van de operatie ‘European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz’. Deze operatie vindt plaats in het kader van een Europese coalitie van 9 landen en heeft als doel bij te dragen aan de vrijheid van navigatie en de situatie in de Perzische Golf te de-escaleren.

Naar aanleiding van tal van incidenten in de Straat van Hormuz, stelde Frankrijk begin 2020 voor om de waarnemingsmissie EMASOH op te starten, met als doel de vrijheid van navigatie te verzekeren en de situatie in de Perzische Golf te de-escaleren. De maritieme pijler van deze missie werd AGENOR gedoopt.

België zal gedurende een periode van ongeveer vijf maanden (vanaf midden januari tot begin juni 2023) het commando van de operatie-AGENOR opnemen, waarbij België de commandant en een deel van de staf zal leveren. Het gaat om de inzet van zeven stafofficieren en stafonderofficieren, waaronder de commandant van de operatie.

EMASOH ligt in de lijn van het Europese veiligheids- en defensiebeleid. België toont met deze beperkte bijdrage zijn engagement en loyaliteit naar zijn Europese partners. Deze inzet laat de Belgische Marine daarenboven toe haar operationele ervaring in een internationale staf te verruimen en de interoperabiliteit met haar internationale partners te versterken. Het commando van AGENOR zal ten slotte voor een grote internationale zichtbaarheid zorgen met een beperkte inzet van mensen en middelen.