25 mrt 2005 16:00

EMIFP

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad het voorstel om bijdrage goed van één miljoen euro tot het Fiduciair Fonds van de Euro-Mediterrane Investeringsfaciliteit en Partnerschap (EMIFP) van de Europese Investeringsbank (EIB).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad het voorstel om bijdrage goed van één miljoen euro tot het Fiduciair Fonds van de Euro-Mediterrane Investeringsfaciliteit en Partnerschap (EMIFP) van de Europese Investeringsbank (EIB).

Het principe van dit Fiduciair Fonds werd goedgekeurd door de Raad van de Europese Ministers van Financiën van 26 november 2003. Het fonds is open enkel en alleen voor de landen van de Europese Unie die vrijwillig een bijdrage leveren. De bedoeling van het fonds is de middelen ter beschikking gesteld door de donorlanden te gebruiken voor het ondersteunen van de ontwikkeling van de privé-sector in de mediterrane partnerlanden, door er onder meer een gunstig klimaat te scheppen. Gezien de goede betrekkingen die ons land heeft met de landen aan de zuidelijke oever van de Middellandse Zee en meer bepaald met de Magreb-landen, is een bijdrage van België aan het EMIFP gerechtvaardigd. Deze bijdrage bedraagt 1 miljoen euro en zal worden gecompenseerd door een bijkomende ontvangst vanwege de EIB , waarop België recht heeft als terugbetaling van de leningen die in het kader van de Lomé-conventies werden toegekend.