26 jun 2009 14:18

Emissiekredieten

Evaluatie van het federale aankoopbeleid van koolstofkredieten

Evaluatie van het federale aankoopbeleid van koolstofkredieten

De ministerraad heeft kennis genomen van de evaluatie van het federale aankoopbeleid van koolstofkredieten die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde. Het gaat om een zesmaandelijkse evaluatie van de verschillende goedgekeurde aankoopinitiatieven met een overzicht van de uitgaven die al werden verricht en die nog moeten worden gedaan om het engagement van de federale overheid in het kader van Kyoto-protocol waar te maken. De federale overheid heeft er zich immers toe verbonden in de periode 2008-2012 12,2 miljoen koolstofkredieten aan te kopen. 

Daarvoor heeft ze drie JI/CDM (*) tenders uitgeschreven en aankoopovereenkomsten afgesloten met de Duitse bank KfW bankengruppe en het Hongaarse Green Investment Scheme. Met die aankoopinitiatieven verwacht de federale overheid grosso modo 33% van het federale engagement te realiseren. Dat komt neer op 3.395.600 gegarandeerde en 617.000 niet-gegarandeerde emissiekredieten. In totaal wordt tot begin 2013 tussen 51 miljoen en 55 miljoen euro uitgegeven voor de aankoop van gegarandeerde emissiekredieten. 

Op basis van een gediversifieerd aankoopprogramma waarbij de prijs, zekerheid van levering en duurzaamheid de voornaamste criteria zijn, is de federale overheid erin geslaagd haar aankoopbeleid te consolideren.   

(*) JI-CDM: JI staat voor joint implementation, gemeenschappelijke uitvoering, en CMD voor clean development mechanism, mechanisme voor schone ontwikkeling.