15 sep 2006 17:00

Emissierechten

Goedkeuring van de eerste JI/CDM projecten (*) voor het verwerven van emissierechten

Goedkeuring van de eerste JI/CDM projecten (*) voor het verwerven van emissierechten

De ministerraad keurde de eerst selectie van JI/CDM projecten voor het verwerven van emissierechten met deadline 10 april 2006 goed. Het gaat om drie projecten die voldoen aan de voorwaarden van het bestek en die Minister van Leefmilieu Bruno Tobback voorstelde. Daarnaast gaf de ministerraad de Minister van Leefmilieu een mandaat om de onderhandelingen van de emission reduction purchase agreement met die projecten uit te voeren en de contracten te ondertekenen. (*) Clean developpement mechanism (Mechanisme voor schone ontwikkeling) en joint implementation (JI) zijn projectmechanismen die in het Kyoto-protocol kaderen.