16 mrt 2007 16:00

In- en uitvoervergunningen van wapens

Verslag aan het parlement over de in- en uitvoervergunningen voor wapens van leger en politie

Verslag aan het parlement over de in- en uitvoervergunningen voor wapens van leger en politie

De ministerraad nam kennis van het verslag aan het parlement over de toepassing van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Het verslag beslaat de periode van 1 juli 2006 tot 31 december 2006. Het werd voorgesteld door minister van Economie, Energie Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen. Het rapport geeft de cijfers en gegevens weer van de in- en uitvoervergunningen die FOD Economie heeft toegestaan voor de wapens van leger en politie.