24 jan 2022 16:52

Enabel en Myria ondertekenen samenwerkingsakkoord

Brussel, 24 februari 2022 - Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en het Federaal Migratiecentrum Myria ondertekenen een akkoord om de samenwerking tussen de twee organisaties te versterken. 

Myria en Enabel

Myria is een onafhankelijke openbare instelling die migratie analyseert, mensenhandel bestrijdt en de rechten van vreemdelingen verdedigt. Het Migratiecentrum komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op kennis van de feiten en respect voor de mensenrechten. De samenwerking met deze instelling zal de activiteiten van Enabel in zijn partnerlanden met betrekking tot menselijke mobiliteit versterken.

“Omdat Enabel in diverse landen werkt rond migratie, is dit samenwerkingsakkoord een meerwaarde voor onze projecten,” verheugt Algemeen directeur Jean Van Wetter zich. “In Guinee bijvoorbeeld kan de expertise van Myria worden ingeschakeld om het Nationaal Instituut voor de Statistiek te ondersteunen, zodat zij de migratiestromen in het land beter kunnen opvolgen en analyseren. Dat helpt dan weer bij het uitwerken of heroriënteren van hun politieke strategie en is dus ook een hulpmiddel voor onze projecten.”

De beschikbaarheid en de analyse van migratiegegevens vormen een belangrijke uitdaging voor het beheer van de menselijke mobiliteit wereldwijd. Het is op basis van accurate data, en analyse van die informatie dat een aangepast migratiebeleid kan uitgestippeld worden.

De expertise van Myria zal worden ingeschakeld om het Nationaal Instituut voor de Statistiek in Guinee te ondersteunen, zodat zij de migratiestromen in het land beter kunnen opvolgen en analyseren
Portret Jean Van Wetter
Jean Van Wetter
Directeur Enabel

In België is het werk van Myria van groot belang voor het asiel- en migratiebeleid van het land. Ook hier levert de samenwerking tussen het agentschap en de federale instelling een meerwaarde op. Enabel werkt in verschillende landen waaruit de migranten – maar ook vluchtelingen – die in België wonen afkomstig zijn. De kennis van Enabel over deze landen en de situatie ter plaatse, en zijn toegang tot gegevens die in deze landen worden verzameld, zullen het werk van Myria in België verrijken.

“Menselijke mobiliteit bevindt zich op het snijpunt van administratief recht en het recht van personen. Het is een rechtstak in volle ontwikkeling, ook in België en binnen de Europese Unie,” zegt Koen Dewulf, directeur van Myria. “Migratie heeft de laatste decennia alleen maar aan belang gewonnen voor demografie, niet alleen bij ons, maar in heel veel landen. Betrouwbare, vergelijkbare en transparante data verspreiden moet helpen om de menselijke mobiliteit beter te begrijpen. Feitenkennis op het gebied van bevolkingssamenstelling en migratiebewegingen moet bijdragen tot een beleid dat meer oog heeft voor de realiteit en de rechten van mensen.” 

Andere samenwerkingsverbanden zullen volgen, zoals bijvoorbeeld in Marokko en in Senegal, waar momenteel een pilootproject wordt opgestart rond ondernemersmobiliteit met België.

Betrouwbare, vergelijkbare en transparante data verspreiden moet helpen om de menselijke mobiliteit beter te begrijpen
Directeur Koen Dewulf
Koen Dewulf
Directeur Myria

Over Myria

Myria is een onafhankelijke openbare instelling. Sinds 2014 vervult het Federaal Migratiecentrum drie complementaire wettelijke opdrachten: het analyseert migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. Myria komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op kennis van de feiten en respect voor de mensenrechten.

Meer informatie?

Joris Delporte - +32 468 01 65 45 - joris.delporte@myria.be

Over Enabel

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 2000 medewerkers. Het agentschap beheert 170 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten. 

Meer informatie?

Delphine Van Durme - +32 478 16 02 83 - delphine.vandurme@enabel.be