29 mrt 2021 14:44

Enabel en VVOB ondertekenen samenwerkingsakkoord

Brussel, 29 maart 2021 - Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en VVOB gaan nauwer samenwerken om de impact van de Belgische internationale solidariteit op het vlak van onderwijs te vergroten.

Teachers Training Education Uganda

VVOB is een Vlaamse internationale organisatie die bouwt aan een rechtvaardige wereld waarin overheden in staat zijn om het fundamentele recht op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen. Kwaliteitsvol onderwijs biedt aan alle leerlingen de capaciteiten die zij nodig hebben om economisch productief te worden, om in een duurzaam levensonderhoud te voorzien, om bij te dragen aan een vreedzame, democratische samenleving en om het individuele welzijn te verbeteren.

Voor Enabel is dit partnerschapsakkoord een logisch vervolg op een samenwerking die al meerdere jaren een realiteit is. Met financiering van Enabels digitale platform Wehubit voert VVOB sinds 2020 een project uit rond digitale vaardigheden in het STEM-onderwijs in Rwanda, via de organisatie van codeeropleidingen voor leerlingen en leerkrachten. In een Belgisch-Oegandees gouvernementeel ontwikkelingsproject voerde VVOB een opdracht uit voor de ontwikkeling van een handboek over actief leren en lesgeven. Vandaag werken Enabel en VVOB zeer nauw samen aan de verbetering van het technisch onderwijs in Oeganda. Enabel en VVOB zijn ook allebei lid van de stuurgroep van het Belgisch expertisenetwerk Educaid.be.

“Dit akkoord stelt ons in staat om de Belgische internationale samenwerking op het vlak van onderwijs coherenter en sterker te maken,” zegt Enabels algemeen directeur Jean Van Wetter. “Ook op mondiaal niveau, zoals bij de UNESCO en bij het Global Partnership for Education, zal de stem van België dankzij dit akkoord luider klinken,” besluit Van Wetter.

“Dit akkoord zorgt ervoor dat de bestaande samenwerking tussen beide organisaties verder zal versterkt worden”, aldus Sven Rooms, algemeen directeur van VVOB. “Vanuit onze specifieke sterktes kunnen we op die manier ministeries in diverse landen nog beter ondersteunen om hun onderwijssysteem te verbeteren”, besluit Rooms.

 

Over Enabel

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 1500 medewerkers. Het agentschap beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.

enabel.be

Op mondiaal niveau zal de stem van België luider klinken dankzij het akkoord tussen Enabel en VVOB
Jean Van Wetter
Jean Van Wetter
Algemeen Directeur van Enabel