30 apr 2021 15:07

Enabel organiseert eerste rondetafel over lokale productie en distributie van vaccins in Afrika

Brussel, 30 april 2020 | Op initiatief van minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir organiseert het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel vandaag de eerste Belgische rondetafel over de rol die ons land kan spelen bij het opschalen van de productiecapaciteit van vaccins, geneesmiddelen en medisch materiaal in Afrika. De rondetafel brengt vertegenwoordigers samen van Belgische overheidsdiensten, universiteiten en onderzoekscentra, civiele organisaties en bedrijven om structurele oplossingen te bedenken die vaccins toegankelijk moeten maken in Afrika.

Minister Ontwikkelingssamenwerking M. Kitir

De rondetafel vindt plaats in het vooruitzicht van een Europese vergadering die volgende week wordt gehouden en waar het Europese initiatief voor de lokale productie van en de mondiale toegang tot vaccins en geneesmiddelen wordt besproken. Het initiatief sluit ook aan bij de oproep van VN Secretaris-Generaal Antonio Gutérrez, die onderstreept hoe belangrijk het is dat landen samenwerken om te zorgen voor voldoende bevoorrading, een vlotte distributie van vaccins en een grote vaccinatiebereidheid.

De coronacrisis zal pas voorbij zijn wanneer iedereen veilig is en dus wanneer er vaccins beschikbaar zijn voor iedereen. Maar met het huidige vaccinatietempo zou het vijf jaar duren om 75% van de wereldbevolking te vaccineren. Afrika voert 94% van zijn geneesmiddelen in uit het buitenland. Het is dus zinvol om de lokale productie van geneesmiddelen mogelijk te maken: de gezondheidszorg komt er versterkt uit en de landen zullen beter in staat zijn om pandemieën op te vangen. Maar ook de lokale economie wordt erdoor gestimuleerd en de werkgelegenheid zal groeien, de economische, diplomatieke en wetenschappelijke relaties tussen de verschillende landen zullen erdoor verbeteren.

De Belgische internationale samenwerking werkt al tientallen jaren samen met verschillende partnerlanden in Afrika om de gezondheidszorg te versterken. Dat betekent dat die gezondheidssystemen ook in staat moeten zijn om pandemieën zoals COVID-19 op te vangen en hun eigen vaccins moeten kunnen aankopen, distribueren en waarom niet: produceren. Wat kan en moet België doen om dat mee mogelijk te maken? Met welke technische expertise kan België een betekenisvolle bijdrage leveren aan de Europese aanpak om de productie en de distributie van vaccins in Afrika mogelijk te maken? Hoe kan België bijdragen aan de totstandkoming van universele gezondheidszorg, aan sterkere gezondheidssystemen in Afrika?

Algemeen directeur Jean Van Wetter van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel verwelkomt het initiatief: "Het is een ambitieus programma, maar het sluit perfect aan bij de strategische visie van Enabel en onze rol als « enabler » om de kernspelers en de expertise bijeen te brengen zodat we samen met onze partners die gedeelde uitdagingen kunnen aanpakken.”

Het is een ambitieus programma, maar het sluit perfect aan bij de strategische visie van Enabel en onze rol als « enabler » om de kernspelers en de expertise bijeen te brengen zodat we samen met onze partners die gedeelde uitdagingen kunnen aanpakken
Jean Van Wetter
Jean Van Wetter
Algemeen Directeur van Enabel