13 jun 2023 15:26

Enabel tekent present op de Brussels Urban Summit

Op 13 juni 2023 organiseren Enabel en de VVSG, Brulocalis en Echos Communication een workshop ‘Engaging citizens within cities in transition’ in het kader van de Brussels Urban Summit.

De workshop presenteert projecten uit Rwanda, Palestina en Marokko die een bottom-up-aanpak hanteren om duurzame stedelijke transitie mogelijk te maken. Organisaties, overheidsinstellingen en en mensen uit de praktijk geven toelichting bij de manier waarop zij participatieve stadsontwikkeling in het Globale Zuiden toepassen.

Verstedelijking is een van de vijf mondiale uitdagingen die Enabel heeft geïdentificeerd in zijn impactstrategie voor 2030, samen met klimaatverandering, ongelijkheid, vrede en veiligheid en menselijke mobiliteit. Historisch gezien was de Belgische internationale samenwerking vooral gericht op plattelandsontwikkeling. Maar nu de wereld verandert, de steden groeien en het platteland verstedelijkt, wordt de band tussen steden en hun hinterland elke dag sterker.

De stadsontwikkelingsstrategie van Enabel is erop gericht om veerkrachtige, groene en circulaire steden te bouwen met veilige leefomgevingen en sterke sociale cohesie. De stedelijke transitie impliceert ook een nieuwe manier van samenwerkend bestuur, waarbij steden samen worden geconcipieerd door de overheid, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld met een mensgerichte focus. De workshop bespreekt verschillende benaderingen om burgers te betrekken bij de vormgeving van de steden van morgen.

In Rwanda werken Enabel en het Urban Economic Development Initiative (UEDI) aan inclusieve stadsontwikkeling in de districten Rubavu, Musanze en Rwamagana. "Burgers moeten centraal staan in de besluitvorming," zegt projectleider Matias Piani. "Hun inbreng is cruciaal om de prioriteiten vast te leggen en om communicatie en planning te vergemakkelijken. We stimuleren bijvoorbeeld het gebruik van lokaal bouwmateriaal om verschillende voor de hand liggende redenen en we gebruiken en introduceren kunst in openbare ruimtes om de gemeenschappen te mobiliseren."

In Palestina heeft de politieke context invloed op de manier waarop de stedelijke ruimte wordt ontwikkeld. De context zet druk op de middelen en heeft een invloed op de beschikbaarheid en de eigendom van de openbare ruimte. Die stedelijke fragmentatie wordt het best aangepakt in samenwerking met de lokale bewoners; dat is de beste garantie voor een solide en kwalitatieve oplossing.

"De aanleg van openbare ruimte is bijna afwezig in onze steden," zegt Enabels projectleider Shadi Saleh. "In termen van klimaatadaptatie houden we ons vooral bezig met de milieudimensie van de openbare ruimte. Bomen kunnen CO2 opnemen. Maar in Gaza houden de mensen zich meer bezig met de sociale dimensie van de openbare ruimte. Vrouwen, jongeren en kinderen hebben toegang nodig tot een schone en veilige omgeving om te ademen, rond te hangen en te spelen. De vraag is dus: hoe kunnen we openbare ruimte creëren die sociaal succesvol is zodat ze goed wordt onderhouden?"

De wereld verstedelijkt. Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Deze wereldwijde trend betreft zowel de opkomst van megasteden als de toename van kleine en middelgrote steden. 75% van de wereldbevolking woont in een stedelijke omgeving van minder dan 500.000 mensen. Steden worden ook jonger: in 2030 zal naar schatting 60% van de stedelijke bevolking jonger zijn dan 18.

"Verstedelijking is inderdaad een wereldwijde uitdaging. De demografische gegevens spreken voor zich. Internationale bijeenkomsten zoals de Brussels Urban Summit zijn belangrijke platforms waar beleidsmakers en deskundigen van over de hele wereld ervaring kunnen uitwisselen. Steden over de hele wereld worden geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen, zoals klimaatverandering en ongelijkheid, maar ze zijn niet allemaal even efficiënt uitgerust om deze problemen aan te pakken," zegt Caroline Gennez, Belgisch minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootsteden.

De Brussels Urban Summit (BUS) is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Eurocities, Metropolis en het Champion Mayors for Inclusive Growth Initiative van de OESO. Meer dan 300 steden uit de hele wereld en meer dan 1000 politici, deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties komen samen om ideeën uit te wisselen en prioriteiten te stellen voor duurzame, betaalbare en leefbare steden. De top biedt een unieke kans om deel te nemen aan een strategische wereldwijde dialoog om onze gezamenlijke stedelijke toekomst te helpen definiëren.