30 apr 2021 18:36

Energie: veiling voor de capaciteitslevering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van ministerieel besluit goed voor de organisatie van de veiling voor de capaciteitslevering.

Met het capaciteitsvergoedingsmechanisme wil België de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening waarborgen, met name met het oog op de kernuitstap die voorzien is tussen 2022 en 2025. Concreet wil de regering garanderen dat er voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.

In dat kader beoogt het ontwerp van ministerieel besluit instructie te geven aan de netbeheerder om de veiling te organiseren voor de periode van capaciteitslevering die van start gaat op 1 november 2025. Het legt ook de parameters vast die nodig zijn voor de organisatie en het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit in het kader van de betrokken veiling. Tot slot bepaalt het besluit het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar vóór de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt.

Ontwerp van ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling voor de capaciteitslevering te organiseren, de parameters die nodig zijn voor de organisatie, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, eerste lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt