31 mrt 2023 16:00

Energie: wijziging van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne van der Straeten een voorontwerp van wet goed over de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

De CREG stelt jaarlijks de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme vast. Het voorontwerp zorgt ervoor dat met respect voor een aantal principes de bepalingen in de opeenvolgende versies van de werkingsregels ook toegepast worden op capaciteitsleveranciers die op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe werkingsregels reeds een capaciteitscontract hebben gesloten.

In het capaciteitscontract tussen de netbeheerder en de capaciteitsleveranciers is de verplichting opgenomen tot het terugbetalen aan de netbeheerder van het positieve verschil tussen de referentieprijs en de uitoefenprijs. Dit beperkt overwinsten. Naast het scherp stellen van enkele definities (betrouwbaarheidsoptie, terugbetaalverplichting, uitoefenprijs), maakt het voorontwerp het mogelijk om via KB te kunnen bepalen dat vraagrespons niet onderworpen is aan de terugbetaalverplichting. Vraagrespons betreft de verandering van de elektriciteitsbelasting door eindafnemers t.o.v. hun normale of bestaande verbruikspatronen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende wijzigingen inzake de werkingsregels en de betrouwbaarheidsopties in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme zoals bedoeld in hoofdstuk IIbis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt