29 mei 2009 12:28

Energiebesparende uitgaven

Tussenkomst in de intrest van leningen voor energiebesparende uitgaven

Tussenkomst in de intrest van leningen voor energiebesparende uitgaven

Personen die een lening afsluiten om energiebesparende uitgaven te financieren, kunnen voortaan een deel van de intrest terugkrijgen. De ministerraad heeft nu de praktische regels vastgelegd die de maatregel van de economische herstelwet van 27 maart 2009 uitvoeren.

De federale overheid neemt 1,5% van de intrest van de lening voor zijn rekening. Het gaat om een lening die een natuurlijk persoon aangaat tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 om het energieverbruik in de woning rationeler te maken door:

  • de vervanging van oude stookketels
  • de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
  • de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie
  • de plaatsing van dubbele beglazing
  • de isolatie van daken
  • de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
  • een energie-audit van de woning

De lening mag tussen de 1.250 en de 15.000 euro per jaar bedragen. Om recht te hebben op de tussenkomst moet de ontlener bij de kredietverlener de intrestbonificatie aanvragen bij de ondertekening van de overeenkomst. Het is de kredietverlener die de nodige documenten bij de FOD Financiën inlevert. Voor leningen aangegaan tussen 1 januari 2009 en de inwerkingtreding van het kb kan men vooralsnog de intrestbonificatie aanvragen door de kredietgever de nodige bewijsstukken te bezorgen.