23 sep 2022 16:05

Energiebesparingsplan in federale overheidsgebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris belast met Regie der Gebouwen Mathieu Michel het energiebesparingsplan voor federale overheidsgebouwen goed.

In het kader van het federaal crisisplan voor de sterk stijgende energieprijzen heeft de federale regering reeds op 31 augustus 2022 beslist om de temperatuur in al haar gebouwen te verlagen tot 19 graden. Daarnaast werd ook het gebruik van airconditioning gereguleerd en werd bepaald dat de verlichting in de federale gebouwen en monumenten tussen 19 en 6 uur moet worden uitgeschakeld.

Deze maatregelen worden nu uitgebreid via het energiebesparingsplan voor federale overheidsgebouwen. Het plan omvat een reeks transversale maatregelen waarvan de meeste verplicht zullen worden. Daarnaast werden ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. 

Het is de bedoeling om het energieverbruik tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023 met 15% te verminderen ten opzichte van het gemiddelde verbruik over de laatste vijf jaar. Hierbij zal een monitoring worden ingesteld bij de bezettende diensten. De meeste maatregelen moeten reeds op 26 september worden uitgevoerd.

Het College van voorzitters van de federale en programmatorische overheidsdiensten, het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid en het College van de instellingen van openbaar nut worden belast met de uitvoering van de verplichtingen en aanbevelingen. 

Tenslotte machtigt de ministerraad de minister van Ambtenarenzaken om het actieplan gegroepeerd te overleggen met de representatieve vakorganisaties in het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten.