02 sep 2005 17:00

Energielevering

De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen, op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, om een openbare aanbestedingsprocedure te organiseren voor de levering van elektriciteit tegen een voordelig tarief aan de gebouwen die ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest huurt en beheert.

De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen, op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, om een openbare aanbestedingsprocedure te organiseren voor de levering van elektriciteit tegen een voordelig tarief aan de gebouwen die ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest huurt en beheert.

De aanbesteding is het resultaat van de liberalisering van de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (*). De Ministerraad ging ermee akkoord dat het bestek bepaalt dat de Regie der Gebouwen handelt in naam en voor rekening van de diensten die erin zijn aangeduid. (*) ordonnantie van 1 april 2004 tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001.