10 jun 2022 15:49

Energietransitiefonds: steun voor 20 energieprojecten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten akkoord met de toekenning van subsidies uit het Energietransitiefonds aan twintig innovatieve projecten die betrekking hebben op de federale energiebevoegdheden.

Het Energietransitiefonds wil onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie aanmoedigen en ondersteunen. Het fonds wordt gespijsd met de jaarlijkse bijdrage van de exploitant van de kerncentrales Doel 1 en 2 in het kader van de levensduurverlenging van de centrales.

Na een projectoproep in november 2021 werden 63 projectvoorstellen ontvangen. Op basis van het advies van de Algemene Directie Energie en het beschikbare budget van 25 miljoen euro wordt aan 20 projectvoorstellen een subsidie toegekend.

De 20 betreffende ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.