26 apr 2024 17:37

Engagement van België bij EDIC EUROPEUM

De ministerraad stemt op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel in met het engagement van België bij het European Digital Infrastructure Consortium (EDIC) EUROPEUM, om de digitale soevereiniteit van de Europese Unie te versterken.

EUROPEUM is een innovatief platform dat het mogelijk maakt om nieuwe digitale transacties en interacties te implementeren, dankzij de distributed ledger-technologieën: meer efficiëntie, transparantie en veiligheid in een steeds digitalere wereld. Het gaat om een gedecentraliseerde "soevereine" pan-Europese infrastructuur die een beveiligde datasnelweg biedt die vertrouwen, samenwerking tussen de lidstaten en soevereiniteit binnen de Europese Unie bevordert. Het hart van EUROPEUM bestaat uit een netwerk van knooppunten, verspreid over Europa en onder controle van de overheidsdiensten. Administraties zullen zich dus als een datasnelweg kunnen enten op deze soevereine infrastructuur blockchain.

België speelt een centrale rol in dit Europese project aangezien het de initiatiefnemer van EUROPEUM is en al 9 landen rond zich heeft samengebracht, namelijk Italië, Kroatië, Portugal, Polen, Luxemburg, Roemenië, Slovenië, Cyprus en Griekenland. Als stichtend lid van de Europese Unie is België bijzonder goed geplaatst om een essentiële rol te spelen in deze evolutie. Het engagement van ons land voor technologische vooruitgang, zijn toewijding aan de democratische waarden en zijn status als gerespecteerde facilitator van Europese samenwerking maken ons een ideale partner voor de principes die ten grondslag liggen aan EDIC en EUROPEUM. Aan de vooravond van de officiële lancering van het EDIC Europeum organiseert de Europese Commissie, in samenwerking met België en de 9 lidstaten, op 7 mei een evenement dat de belangrijkste Europese blockchainspelers zal samenbrengen voor een reeks workshops, projectpresentaties, demonstraties en panels, georganiseerd rond drie hoofdthema's:

  • bouwen aan een veerkrachtig en veilig netwerk
  • naar een geheel nieuwe mobiliteit voor burgers in heel Europa
  • garanderen van productauthenticiteit en transparantie van de toeleveringsketen

Door zijn voortrekkersrol in de opbouw van het EDIC EUROPEUM, bevestigt België niet alleen zijn toewijding aan de gemeenschappelijke Europese visie op een welvarende digitale toekomst, maar stippelt het ook de weg uit voor zijn eigen nationale digitale transformatie.

De ministerraad stemt in met de initiële financiële deelname van België overeenkomstig de met de Europese partners overeengekomen voorwaarden, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de benodigde budgettaire middelen. Daarnaast draagt de ministerraad de staatssecretaris voor Digitalisering en de FOD Beleid en Ondersteuning op om toe te zien op de implementatie van EDIC EUROPEUM en te zorgen voor de afstemming met de nationale prioriteiten op het gebied van digitale transformatie en technologische innovatie.