07 dec 2012 18:14

Enquête over de voedingsgewoontes van de Belgische bevolking

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx om een overheidsopdracht uit te schrijven voor een enquête over de voedingsgewoontes van de Belgische bevolking.

Om een enquête te voeren over de voedingsgewoontes van de Belgische bevolking wordt een overeenkomst gesloten met het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, de enige instelling die dergelijke nationale enquêtes voert. De verzameling van gegevens over de voedingsgewoontes kadert in de verbintenissen van België tegenover de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De gegevens - de laatste dateren van 2004 - worden gebruikt door de overheid om risico's op te sporen en de veiligheid van de voedselketen te waarborgen.