21 jan 2022 17:47

Eretekens van de arbeid van de beroepsverenigingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed betreffende de toekenning van de eretekens van de arbeid, de huldepenningen en de bijzondere beroepsverenigingseretekens.

Het voorontwerp heeft tot doel een duidelijk wettelijk kader te creëren voor de toekenning van de (bestaande) eretekens van de arbeid, de huldepenningen en de bijzondere beroepsverenigingseretekens. Zodra dit wettelijk kader is gecreëerd, kunnen verdere stappen worden gezet om de betrokken administratie toegang te geven tot het Centraal Strafregister met het oog op een efficiënte behandeling van de dossiers met respect voor de privacyreglementering.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.