18 mrt 2005 16:00

Erfpachtrecht voor de stad Namen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, stemde de Ministerraad in met het verlenen van een erfpachtrecht aan de stad Namen op de site Rogier, voor een termijn van 50 jaar vanaf 1 januari 2005.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, stemde de Ministerraad in met het verlenen van een erfpachtrecht aan de stad Namen op de site Rogier, voor een termijn van 50 jaar vanaf 1 januari 2005.

Het gaat om een goed dat aan de Belgische staat toebehoort en dat de Regie der Gebouwen beheert. Het bevindt zich op de hoek van de straten Lucien Namêche en Rogier en zal worden gebruikt voor de bouw van een publieke parking. De stad Namen verzekert dat het goed in geen geval voor private doeleinden zal worden gebruikt. De bouw van een publieke parking blijft in overeenstemming met de bestemming van de zone. Aangezien de parking in de nabijheid van de federale en lokale besturen is gelegen, zal het de toegankelijkheid van deze diensten vergroten.