11 mei 2007 17:08

Ergonomisch meubilair

Verlenging van de overheidsopdracht voor de aankoop en plaatsing van ergonomisch meubilair voor openbare diensten

Verlenging van de overheidsopdracht voor de aankoop en plaatsing van ergonomisch meubilair voor openbare diensten

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont om de overheidsopdracht toegekend aan Pami nv voor de aankoop en de plaatsing van ergonomisch meubilair in de overheidsdiensten van het land met een jaar te verlengen. De daadwerkelijke omzet overtreft de oorspronkelijke raming en overschrijdt nu de drempel van 11.000.000 euro, zodat de toestemming van de ministerraad vereist is. Het contract ving aan op 7 oktober 2005 en wordt vanaf 7 oktober 2007 voor een jaar verlengd.