26 jun 2009 14:18

Erkende ondernemingsloketten

Openingsuren van de erkende ondernemingsloketten

Openingsuren van de erkende ondernemingsloketten

De erkende ondernemingsloketten zullen elke werkdag van 9u tot 12u vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Ze moeten ten minste dertig uur per week telefonisch bereikbaar zijn en open voor bezoeken op afspraak. Eén avond per week moeten ze tot 17u open zijn. Het gaat om minimale openingstijden die de ondernemingloketten moeten naleven om tegemoet te komen aan de garanties op het vlak van de kwaliteitsvolle dienstverlening die de wet van 16 januari 2003 oplegt (*).

De ministerraad heeft daartoe op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd. Op dit ogenblik bestaan er negen erkende ondernemingsloketten. Ze werden opgericht met de wet van 16 januari 2003 om de administratieve verplichtingen van beginnende en gevestigde zelfstandige ondernemers te vereenvoudigen. 
Ze staan onder andere in voor de inschrijving van natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen die in België: 

  • als handelsonderneming opereren
  • als werkgever onderworpen zijn aan de sociale zekerheid
  • btw-plichtig zijn
  • als zelfstandige een intellectueel of vrij beroep uitoefenen of aan dienstverlening doen.

(*) wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank voor ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.