08 jan 2021 15:59

Erkenning EU beroepskwalificaties voor architecten en octrooigemachtigden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Kmo’s David Clarinval en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed betreffende het algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties wat de architecten en de octrooigemachtigden betreft.

Het voorontwerp van wet komt tegemoet aan de inbreukprocedure die de Europese Commissie heeft opgestart met betrekking tot de omzetting van de richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Het brengt een aantal wijzigingen van hoofdzakelijk technische aard aan in verschillende wetten die deze richtlijn gedeeltelijk omzetten.

Het voorontwerp van wet beoogt dus verschillende wetswijzigingen in overeenstemming met de vragen van de Europese Commissie, namelijk:

  • de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect
  • de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten
  • de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties
  • en het Wetboek van economisch recht

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties en diverse bepalingen, wat de architecten en de octrooigemachtigden betreft