10 mrt 2006 16:00

Erkenning van beroepskwalificaties

Keuze van de methode om richtlijnen over de erkenning van beroepskwalificaties om te zetten

Keuze van de methode om richtlijnen over de erkenning van beroepskwalificaties om te zetten

De Ministerraad besliste op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid, om de gemengde methode te gebruiken voor de omzetting van richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in Belgisch recht. De richtlijn heeft als doel om de erkenning van beroepskwalificaties te consolideren en te vereenvoudigen. Ze brengt de twaalf sectorale richtlijnen en de drie richtlijnen van het algmeen stelsel voor erkenning van beroepskwalificaties in een richtlijn samen. De bedoeling is om eenvoudige en duidelijke regels voor de betrokken beroepen uit te vaardigen. De ministers van Justitie, Binnenlandse zaken, Mobiliteit, Volksgezondheid, Middenstand, Financiën en Economie zullen voorrang geven aan de omzetting van de Richtlijn.