13 jul 2018 16:03

Erkenning van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme, om de slachtoffers financieel bij te staan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de erkenning beoogt van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme, in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de erkenning van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme. Op die manier kunnen de slachtoffers van deze aanslag of hun naasten van een financiële steun genieten. Opdat deze slachtoffers of hun naasten een beroep zouden kunnen doen op de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders is het immers nodig dat de daad waarvan zij slachtoffer werden, erkend wordt bij een in ministerraad overlegd besluit. In dat opzicht is de mogelijkheid om de slachtoffers van terrorisme financieel te steunen van essentieel belang.

Ontwerp van koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985