08 dec 2017 12:59

Erkenning van de aanslag op straat van 31 oktober 2017 in New York als daad van terrorisme, om de slachtoffers financieel bij te staan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft de aanslag op straat van 31 oktober 2017 in New York te erkennen als daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit erkent de aanslag op straat van 31 oktober 2017 in New York als een daad van terrorisme. Zo kunnen de slachtoffers van deze aanslag of hun naasten een financiële tegemoetkoming ontvangen. Om beroep te doen op de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, moet de daad waarvan zij slachtoffer werden erkend worden bij een in ministerraad overlegd besluit. De mogelijkheid tot financiële ondersteuning van de terreurslachtoffers is hierbij fundamenteel. De erkenning door België van een in het buitenland gepleegde daad van terrorisme gebeurt dan ook enkel om de slachtoffers financieel bij te staan en houdt geenszins een inmenging in het beleid van het betrokken land in.

Ontwerp van koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985