04 jun 2012 17:45

Erkenning van de ambachtsman wettelijk vastgelegd

De titel van ambachtsman wordt nu officieel erkend in een voorontwerp van wet dat de ministerraad op initiatief van minister van Zelfstandigen en KMO's Sabine Laruelle heeft goedgekeurd*.  Met ongeveer 180 000 ondernemingen die als eenmanszaak of KMO in België actief zijn, is het artisanaat een belangrijke sector.

De regering had daarom in het regeerakkoord een specifieke passage gewijd aan de ontwikkeling van het artisanaat.

Het voorontwerp voegt in de wetgeving een precieze definitie van de ambachtsman in. Een ambachtsman is een zelfstandige of een onderneming actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie en creatie. De onderneming mag niet meer dan 20 werknemers tellen. Mogelijke uitzonderingen kunnen bij kb worden geregeld. De ambachtsondernemingen zullen worden opgenomen in een register dat wordt bijgehouden door de FOD Economie. Door de wettelijke erkenning kunnen specifieke promotieacties  voor de ambachtslieden worden ontwikkeld en kunnen de ambachtelijke beroepen worden erkend.

”Voorontwerp van wet ter bevordering van de ambachten en houdende wettelijke definitie van ambachtsman.