13 dec 2013 18:59

Erkenning van de ambachtsman wettelijk vastgelegd - derde lezing

De titel van ambachtsman wordt nu officieel erkend in een voorontwerp van wet dat de ministerraad op initiatief van minister van Zelfstandigen en KMO's Sabine Laruelle in tweede lezing heeft goedgekeurd*.  Het artisanaat is in België een belangrijke sector.

Het voorontwerp werd een tweede maal aan de Raad van State voorgelegd en aangepast. Het kreeg eveneens een positief advies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals gewest.

De regering had in het regeerakkoord een specifieke passage gewijd aan de ontwikkeling van het artisanaat.
Het voorontwerp voegt in de wetgeving een precieze definitie van de ambachtsman in. Een ambachtsman is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten die authentiek van aard zijn waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie en innovatie. De onderneming mag niet meer dan 20 werknemers tellen. Mogelijke uitzonderingen kunnen bij kb worden geregeld. De ambachtsondernemingen zullen worden opgenomen in een register dat wordt bijgehouden door de FOD Economie. Door de wettelijke erkenning kunnen specifieke promotieacties  voor de ambachtslieden worden ontwikkeld en kunnen de ambachtelijke beroepen worden erkend.
voorontwerp van wet houdende wettelijke definitie van de ambachtsman