14 jul 2017 15:58

Erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor digitale overheidstoepassingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor digitale overheidstoepassingen vaststelt.

Om toegang te hebben tot digitale overheidstoepassingen (bijvoorbeeld Tax-on-web), beschikken de burgers momenteel over betrouwbare identificatiemogelijkheden die beschikbaar zijn via de federale authentificatiedienst. Het is reeds mogelijk om in te loggen op de websites van de overheid zonder de elektronische identiteitskaart te gebruiken, maar door een afgeleid identificatiemiddel te gebruiken (bijv. token, veiligheidscode of "eID unconnected") waarvoor vooraf een initiële identificatie via de elektronische identiteitskaart vereist is. Ook een identificatie via een smartphone is reeds mogelijk, maar op dit moment blijft dit zeer complex en weinig gebruiksvriendelijk. Wel is een mobiele identificatie die eenvoudig verloopt maar een hoog veiligheidsniveau inhoudt, een essentiële hefboom voor een digitale en verbonden overheid. Dit is een essentieel punt van het plan Digital Belgium.

Het ontwerp voorziet in de erkenning van private elektronische identificatiediensten om zo de kosten onder controle te houden en innovatie te stimuleren. Deze externe identificatiediensten worden via de federale authentificatiedienst voorgesteld als aanvulling op de reeds intern ontwikkelde identificatiemiddelen. Het erkennen van deze private diensten zal ook een groter gebruiksgemak bieden voor de burgers aangezien ze dezelfde identificatieservice kunnen gebruiken als diegene die ze gebruiken om bijvoorbeeld in te loggen op private applicaties (banken, e-commerce, …). De erkenning zal enkel gebeuren op basis van strenge criteria, onder andere wat betreft de betrouwbaarheid van de dienstverlener, de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Deze criteria blijven evenwel vrij open wat betreft de te gebruiken identificatiemethode. Zo zouden de identificatiemiddelen een QR-code kunnen gebruiken, een pincode of zelfs de biometrie op voorwaarde dat ze allemaal de garanties bieden op het vlak van veiligheid en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het ter beschikking stellen van identificatiemiddelen van de private sector via een erkenning biedt een aanvullende oplossing op de bestaande oplossingen. De intern ontwikkelde middelen zullen via de federale authentificatiedienst beschikbaar blijven. Het is niet voorzien dat deze worden geschrapt.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.