25 apr 2008 12:56

Erkenning van diëtisten

Voorbereiding van de aanvragen voor de erkenning van diëtisten

Voorbereiding van de aanvragen voor de erkenning van diëtisten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het beroep van diëtist de datum vaststelt waarop het koninklijk besluit van 18 november 2004 inzake de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen in werking treedt.

Het ontwerp heeft als doel om de erkenning van de individuele beoefenaars van het beroep van diëtisten te organiseren. Het diploma van diëtetiek bestaat al geruime tijd. Volgens het RIZIV en de beroepsverenigingen van diëtisten kunnen zo'n 2000 professionelen een aanvraag om erkenning indienen.

Het ontwerp zal pas twaalf maanden na zijn publicatie in werking treden. Dat geeft de overheidsdiensten de tijd om de erkenningen nauwkeurig voor te bereiden. Eerst zal de Nationale raad van de paramedische beroepen een werkgroep voor de erkenning van diëtisten oprichten. Er moet ook een formulier komen, waarmee de diëtisten hun aanvraag bij de minister kunnen indienen en ten slotte moet de beroepssector worden gesensibiliseerd.