25 apr 2008 12:56

Erkenning van farmaceutisch-technisch assistent

Voorbereiding van de aanvragen voor de erkenning van farmaceutisch-technisch assistent

Voorbereiding van de aanvragen voor de erkenning van farmaceutisch-technisch assistent

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent de datum vaststelt waarop het koninklijk besluit van 18 november 2004 inzake de erkenning van de beoefenaars van de paramedisce beroepen in werking treedt.

Het ontwerp heeft als doel om de erkenning van de individuele beoefenaars van het beroep van farmaceutisch-assistent te organiseren. Volgens de beroepsverenigingen van farmaceutisch-technisch assistenten kunnen zo'n 8000 professionelen een aanvraag om erkenning indienen.

Het ontwerp zal pas twaalf maanden na zijn publicatie in werking treden. Dat geeft de overheidsdiensten de tijd om de erkenningen nauwkeurig voor te bereiden. Eerst zal de Nationale raad van de paramedische beroepen een werkgroep voor de erkenning van farmaceutisch-assistenten oprichten. Er moet ook een formulier komen, waarmee de assistenten hun aanvraag bij de minister kunnen indienen en ten slotte moet de beroepssector worden gesensibiliseerd.