24 nov 2006 16:00

Erkenning van rampen

Hevige regenval en windhoos erkend als ramp

Hevige regenval en windhoos erkend als ramp

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael keurde de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die gebieden die te kampen hadden met hevige regenval of met een windhoos als ramp erkennen. De overvloedige regenval die plaatsvond op 13 augustus 2006 in de stad Brugge en de gemeenten De Haan en Knokke-Heist in West-Vlaanderen is erkend als ramp. De windhoos die op 20 mei 2006 de gemeente Assesse in Namen trof is als algemene ramp erkend.