15 dec 2023 18:34

Erkenningsplicht en bepalingen van farmaceutisch-technisch assistenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de erkenningsplicht en de bepalingen van farmaceutisch-technisch assistenten.

Het betreft een technisch besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de erkenningsplicht en van de bepalingen inzake het dragen van de beroepstitels voor de paramedische beroepen van:

  • farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek
  • farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek

De datum van inwerkingtreding wordt vastgesteld op 1 januari 2025.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 177 en 179 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor de beroepen van farmaceutisch-technisch assistent gericht op de publieke apotheek en farmaceutisch-technisch assistent gericht op de ziekenhuisapotheek