19 mei 2010 13:10

EU-voorzitterschap

Voorbereiding van het EU-voorzitterschap

Voorbereiding van het EU-voorzitterschap

De ministerraad heeft vandaag vergaderd met de vertegenwoordigers van de gewest- en de gemeenschapsregeringen om het EU-voorzitterschap en de Europese raad van 17 juni 2010 in Brussel over de strategie EU 2020 voor te bereiden.

De ministerraad heeft een stand van zaken opgemaakt van de voorbereidingen van het voorzitterschap dat op 2 juli 2010 formeel geopend wordt tijdens de traditionele bijeenkomst van de Europese Commissie en het intredende voorzitterschap. De offficiële kalender met raadsformaties en ontmoetingen werd vastgelegd. De ministerraad heeft eveneens een eerste lezing gehouden van het volledige programma van het voorzitterschap.