16 mei 2008 11:15

EUCARIS

Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem

Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem

De ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem EUCARIS (Luxemburg, 29 juni 2000).

Het EUCARIS-verdrag voert een technisch systeem in voor de uitwisseling van gegevens over voertuigen en rijbewijzen in reële tijd tussen de instellingen die in de landen verantwoordelijk zijn voor de inschrijving van voertuigen. Op Europees vlak is er ook al een systeem RESPER gelanceerd. België zal nu enkel deelnemen aan het EUCARIS-systeem voor voertuiggegevens en verdere beslissingen van de Europese Unie afwachten.