15 mrt 2011 16:42

EUMETSAT

Deelname van België aan het MTG-programma


De ministerraad gaat principieel akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle om deel te nemen aan het verplichte programma Meteosat Third Generation van EUMETSAT.

De gegevens van de huidige en de toekomstige MTG satelieten vormen de basis voor alle dagelijkse operationele weervoorspellingen in Europa, Afrika en België. Die betrouwbare gegevens zijn onmisbaar voor de veiligheid en het socio-economische leven in België.

EUMETSAT is een intergouvernementele organisatie die gesticht werd in 1986 met als taak om de exploitatie en de continuïteit van de Europese metereologische satelietsystemen te plannen en te financieren.