01 jun 2011 17:58

Eureka

Financiering van het Eureka-secretariaat

Financiering van het Eureka-secretariaat

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle om:

  • de financiering van het Eureka-secretariaat in Brussel ten laste te nemen
  • naast de overgedragen som van 130 000 euro een krediet van 183 000 euro toe te kennen aan de POD Wetenschapsbeleid die het secretariaat beheert
  • daarna enkel nog het btw-bedrag ten laste te nemen volgens de verdeelsleutel overeengekomen in het memorandum of understanding
  • de bepalingen van het memorandum of understanding opnieuw te onderhandelen  

Eureka is een internationaal samenwerkingsverband om de productiviteit en concurrentiekracht van Europese bedrijven te versterken door technologie.
Eureka bevordert internationale, marktgerichte research en innovatie door steun te verlenen aan kleine, middelgrote ondernemingen, bedrijfssectoren,  universiteiten en onderzoeksinstituten. België is het gastland van het Eureka-secretariaat.