27 jan 2010 16:35

Eurocontrol

Vestiging van Eurocontrol in Brussel

Vestiging van Eurocontrol in Brussel

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het aanvullend akkoord tussen het Koninkrijk België en de Europese organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart bij het internationaal verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 'Eurocontrol' van 13 december 1960 inzake de voorrechten en immuniteiten van de organisatie (Brussel, 17 juli 2006). 

Het akkoord verduidelijkt de voorrechten en de immuniteiten die niet door de Eurocontrol-conventie werden bepaald en die België toekent met het oog op de goede werking van de zetel van de organisatie.

Eurocontrol is een internationale gouvernementele organisatie die sinds het begin van de zestiger jaren instaat voor de internationale samenwerking binnen Europa op het vlak van de veiligheid van de luchtverkeersleiding. De organisatie telt 38 Europese lidstaten. De hoofdzetel is gevestigd in Brussel.

Het juridisch statuut van de organisatie, en de voorrechten en immuniteiten  werden opgenomen in de Eurocontrol-conventie zelf. Elke lidstaat waar zich een Eurocontrol-vestiging bevindt, moet de faciliteiten op zijn grondgebied verlenen die in de conventie zijn opgesomd. Het gaat om de gebruikelijke voorrechten en immuniteiten die krachtens het internationaal recht en het gewoonterecht aan internationale gouvernementele organisaties worden toegekend. Het was bijgevolg voor de organisatie indertijd niet nodig bilaterale zetelakkoorden af te sluiten met gastlanden, zoals  België.