27 jan 2010 16:35

Eurojust

Aanwijzing van een seconded national expert bij Eurojust

Aanwijzing van een seconded national expert bij Eurojust

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Stefaan de Clerck de aanwijzing bekrachtigd van magistraat Daniel Bernard voor de betrekking van nationaal expert bij Eurojust. De evaluatiecommissie heeft de heer Bernard als enige een 'zeer goede kandidaat' bevonden. 

De beslising van de Europese raad van 16 december 2008 (*) over de versterking van Eurojust, verplicht de lidstaten hun nationale bureaus te versterken met een adjunct en een medewerker. 

Eurojust is de Europese juridische samenwerkingsstructuur die ernstige vormen van criminaliteit bestrijdt door middel van een nauwere juridische samenwerking in de Europese Unie. 

(*) 2009/426/JAI, art. 1.