18 jan 2008 10:40

Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik

Aanwijzing van twee vertegenwoordigers van de federale regering in de algemene vergadering en het bureau van Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik

Aanwijzing van twee vertegenwoordigers van de federale regering in de algemene vergadering en het bureau van Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik

De ministerraad keurde het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht goed om de heer Vincent Van Quickenborne en de heer Jean-Luc Crucke als vertegenwoordigers van de federale regering aan te wijzen in de algemene vergadering en het bureau van de  Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik.

De minister van Buitenlandse Zaken zal ook de Eurometropool namens de Belgische regering inlichten over die aanwijzingen en over de goedkeuring die de ministerraad op 21 december 2007 verleende aan het ontwerp van oprichtingsovereenkomst en het ontwerp van statuten van de metropool.

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik is een grensoverschrijdende samenwerking tussen Lille Métropole Communauté Urbaine en vier Belgische intercommunales. De samenwerking onder het gezamenlijk overlegplatform COPIT bestond al sinds 1991, maar de oprichting van het nieuwe  beleidsorgaan geeft de grensoverschrijdende samenwerking meer dimensie en inhoud.