20 apr 2007 17:00

Europees Centrum voor weervoorspellingen

Protocol bij de Conventie tot oprichtingen van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn

Protocol bij de Conventie tot oprichtingen van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol bij de Conventie tot oprichtingen van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht stelde het voor. Het Europees Centrum voor weervoorspellingen op middellange termijn (ECMWF) is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie. Ze werd in 1975 opgericht op grond van een COST-project. Dat is een Europese samenwerking op het vlak van wetenschap en technologie. Het centrum is sinds 1979 operationeel. België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zwitserland, Finland, Zweden, Turkije en het Verenigd Koninkrijk zijn er lid van. Joegoslavië heeft bij de oprichting de Conventie geratificeerd, nu nemen de staten van ex-Joegoslavië deel aan het ECMWF. De doelstellingen van het Centrum zijn: • numerieke methoden ontwikkelen voor de weersvoorspellingen op middellange termijn; • regelmatig weersvoorspellingen op middellange termijn voorbereiden die onder de meteorologische diensten van de lidstaten worden verspreid; • wetenschappelijk en technisch onderzoek organiseren om de voorspellingen te verbeteren; • de geschikte meteorologische gegevens verzamelen en archiveren. Het jaarbudget voor de Belgische bijdrage aan het ECMWF bedraagt ongeveer 1.000.000 euro (700.000 £), wat overeenkomt met 2,74% van het totaalbudget van de organisatie. Het protocol bij de Conventie tot oprichtingen van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn bevat wijzigingen die substantieel zijn en wijzigingen die louter van logistieke aard zijn. De substantiële wijzigingen verbeteren de omschrijving van de programmatische opdracht van het Centrum, passen de modaliteiten aan voor het omschrijven van de programma's en activiteiten van het Centrum en de modaliteiten voor de uitvoering van de programma's via internationale samenwerking.